Żywieckie Pogranicze nieformalnie zawiązało się już w 2016 roku, a jego głównym, ówczesnym celem było wyznaczenie widokowych tras na polsko-słowackim pograniczu, w malowniczych okolicach Krawcowego Wierchu. Po dwóch latach pracy dzieło zostało zwieńczone powstaniem ponad 160 km tras, o różnej długości wytyczonych w formie pętli na terenie Beskidu Żywieckiego po stronie polskiej i Beskidu Orawskiego po stronie słowackiej.

Bacówka PTTK na Krawcowym Wierchu
Bacówka PTTK na Krawcowym Wierchu

Wszystkie trasy zaczynają się i kończą przy Bacówce PTTK na Krawcowym Wierchu 1038 m n.p.m. i przeznaczone są do turystyki pieszej, a także dla narciarstwa biegowego, śladowego, skitourowego i MTB.

Charakterystyczną cechą i nowatorskim rozwiązaniem zarazem, jest poruszanie się po trasach przy pomocy nawigacji (tablet, smartfon). Opracowaliśmy metodę, dzięki której zapis trasy w postaci pliku GPX format zapisu plików nawigacyjnych) jest przetwarzany na kod QR, po zeskanowaniu którego przez urządzenie mobilne przechodzi ono bezpośrednio w tryb nawigacji. Nie jest potrzebna żadna dodatkowa aplikacja, a jedyne telefon/tablet z oprogramowaniem typu Android lub iOS. Dzięki takiemu rozwiązaniu poruszanie się po Krawculskich Trasach jest proste i bardzo bezpieczne. W każdej chwili można zlokalizować się na mapie w urządzeniu mobilnym.

Turystom odwiedzającym Krawcowy Wierch udostępniliśmy trasy, wyposażając Bacówkę w znaki, tablice informacyjną i schematy przebiegu ich przebiegu. Ponad to sfinansowaliśmy stronicę ulotki informacyjnej o naszym przedsięwzięciu, która kolportowana jest w obiekcie oraz w zaprzyjaźnionych schroniskach, a także przy różnego typu imprezach, pokazach, festiwalach.

Obecnie naszym nadrzędnym celem jest promocja stworzonej sieci szlaków. Chcielibyśmy, aby te niezwykle widokowe trasy stały się punktem w świadomości turystów beskidzkich. Z zadowoleniem obserwujemy, że istnieje coraz większa grupa wędrowców, którzy przyjeżdżają specjalnie na nasze szlaki, chwaląc możliwości jakie stwarzają i to zarówno w lecie jak i zimie.
W planie na najbliższą przyszłość mamy dopracowanie wizualizacji tras na stronie www czy interaktywność z turystami odwiedzającymi naszą stronę (możliwość umieszczania własnych propozycji tras). Chcielibyśmy stworzyć możliwość bezpłatnego wypożyczenia nart biegowych (uniwersalnych, pasujących do każdego typu obuwia), a w dalszej przyszłości także rowerów górskich.

Tej zimy chcielibyśmy utrzymać narciarski ślad biegowy o długości 5 km w obrębie polany przy Bacówce PTTK na Krawcowym Wierchu, a także w porozumieniu ze słowackimi asocjacjami turystyki narciarskiej utrzymanie śladu długości 6000m do ośrodka narciarskiego w Mutniańskiej Pile, gdzie
wyznaczonych i utrzymanych jest kilkanaście kilometrów tras biegówkowych (ślad utrzymywany jest tam przy użyciu ratraka).

Mamy świadomość, że wielu planów nie zrealizujemy bez wsparcia z zewnątrz. Krawculskie Trasy to dodatkowa atrakcja Żywiecczyzny, to ponad 160 km skatalogowanych, oznaczonych kodami QR i strzałkami, a także naniesionymi na mapki szlakami, które oddajemy w ręce wędrowców. Co
najważniejsze: trasy mogą być eksploatowane o każdej porze roku, w tym w zimie! Nasze trasy to promocja regionu, a także dodatkowa możliwość aktywności turystycznej, dlatego też prosimy o pomoc w realizacji naszych celów.